PRODUCTS

Home > Products > LED Lighting

LED Lighting

LED (Light Emiting Diode) คือนวัตกรรมใหม่หลอดไฟนำแสงที่ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า LED

“เซมิคอนดักเตอร์ (Semi-Conductor)” ซึ่งทำให้หลอดไฟนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงให้แสงสว่างมาก กินไฟน้อย และอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent)  หลายเท่า และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยมากกว่า


ข้อดีของ LED

1. ประหยัดไฟได้มากกว่าหลอดไส้ทั่วไป

2. อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง (เปิดใช้งานวันละ 2.7 ชม.)

3. ทนต่อการเปิด-ปิด ได้ถึง 100,000 ครั้ง 1,000 ชม. ต่อปี หรือใช้งานได้นานถึง 20 ปี

4. ถนอมสายตา ให้แสงสว่างคงที่ เพราะเป็น LED

5. ทนทานต่อสภาวะอากาศ

6. ทนทานต่อการสั่นสะเทือน

7. มีหลากหลายรุ่น หลายแบบให้เลือกใช้

8. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะปราศจากสารปรอทและไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ไม่มีรังสี UV

ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company — ESCO) ที่ มีโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วัตถุประสงค์เพื่อจะลดปริมาณการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือต้องการปรับปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานทดแทน


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันการเงิน

เป็นความร่วมมือใน “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ระบบ ESCO (Energy Service Company)” ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะส่งเสริมภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานผ่านบริษัท ESCO อย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัท ESCO จะเข้าไปให้บริการเพื่อการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและเข้าไปรับดาเนินการต่างๆ ให้ลูกค้าประหยัดการใช้พลังงานและลดต้นทุนของกิจการ แล้วแบ่งผลประโยชน์จากการประหยัดดังกล่าว และ/หรือมีการรับประกันผลการประหยัดพลังงานให้กับลูกค้า


สิ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเข้าร่วมโครงการ

• เราร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในการควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐาน ผ่านการยอมรับจากการไฟฟ้า อาทิเช่น

   - Power Management - เราร่วมกับ บริษัท Schneider เพื่อควบคุมการปล่อยกระแสไฟที่คงที่ แต่กินไฟต่ำ

   - ระบบ Control – เอเชลอน

   - OEM – บริษัท Force ควบคุมการผลิตให้

• G-Energy LED ไม่มีสายไฟ และ ใช้ Robot ประกอบ *ไม่มีรอยเชื่อมต่อ

• ผลิต OEM ให้กับ การไฟฟ้านครหลวง ชื่อ brand ว่า PEA LED & MEA LED

• รับประกันตาม ระยะเวลา สัญญา 3-5 ปี

• การไฟฟ้าเป็นคู่สัญญากับทาง End User ลูกค้าจึงมั่นใจได้

• Chip หรือ เม็ดสี จาก บริษัท Cree 1-5 บริษัท ที่ได้รับมาตรฐาน

• ระบบ Heat Sink หรือ ที่เรียกว่า เทอร์โมบาร์ ที่สามารถ ระบายความร้อนได้โดยตรง จึงสามารถคุมอุณหภูมิได้ที่ 45-50%

• วิจัยร่วมกับ การไฟฟ้า และ เป็นที่ยอมรับกับทาง จุฬา วิศวะจุฬา และ การไฟฟ้าอีก 2-3 แห่ง

 

 

 

 

- Lamina Flow Hood

- Conductive Floor Tile

- Raised Floor

- Pre Filter,  - Medium Filler

- HEPA Filter

- FFU, Fan Filter Unit

 

- Pass Box with Air Shower

- All in one LED Lighting

- epoxy powder coating

- stainless steel

 

- ISO 14644-1 class 4-8

- FED.209E class 10-100K

- Pressure Control

- Temperature Control

- Humidity Control

- Insulate, PS, PU, Roskwool, Honey Comb