PRODUCTS

Home > Products > Pass Box

Pass Box

Pass Box หรือช่องส่งของ ถูกออกแบบให้เป็นอุปกรณ์สำหรับส่งวัตถุดิบหรือสินค้าระหว่างห้อง โดยไม่ให้อากาศสองฝั่งสัมผัสกันเพื่อลดการปนเปื้อนของอากาศหรือป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปสู่ห้องที่มีการควบคุม ซึ่งทำงานด้วยระบบ Interlock สามารถเปิดประตูได้เพียงฝั่งเดียวไม่สามารถเปิดทั้งสองฝั่งพร้อมกันได้


การออกแบบ

วัสดุที่ใช้ทำ Pass Box มี 2 ประเภท คือ

- Electro-Galvanized steel plate casing with powder coating เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป ยกเว้น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องดื่ม และกระบวนการผลิตที่ไม่มีน้ำ ความเปือกชื้น หรือ สารเคมีกัดกร่อน

- Stainless steel ซึ่งถูกบังคับให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยารักษาโรค รวมทั้งกระบวนการผลิตที่มีน้ำ ความเปือกชื้น หรือ สารเคมีกัดกร่อน

ขนาดของ Pass Box ขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุที่ส่งเข้า-ออก รูปแบบ และ วัตถุประสงค์ ซึ่งขนาดมาตรฐานอาจไม่เหมาะสมกับความต้องการ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดให้เข้ากับสถานที่ติดตั้งและรูปแบบการทำงานอีกทั้งยังสามารถเลือกระบบการทำงานได้ทั้งระบบปกติและระบบไฟฟ้า

Model Size Sample
Standard Electro-Galvanized steel plate casing with powder coating External :
W760 x H700 x D600
Internal :
W600 x H600 x D600
Made to order
Electromagnetic Stainless 304 with Air Shower
External :
W1200 x H1200 x D800
Internal :
W800 x H800 x D800
Made to order Pass Box with Air Shower External :
W1120x H1850xD890
Internal :
W800 x H800 x D800
Made to order Electromagnetic External :
W1000x H900xD890
Internal :
W800 x H800 x D800
Inside Pass Box
SUS 304 with Air Shower
External :
W1000x H900xD890
Internal :
W800 x H800 x D800


Pass box for clean room

Pass box is a kind of auxiliary equipment of clean room, used for cargo transfer between clean areas, clean areas and unclean areas , they can reduce the times to open the door so as to ensure the cleanliness in the clean room.

 

Product Features:

1. Inside of pass box can be made jointless to prevent the cargo from secondary pollution

2. built-in,external door is available

3. built-in germicidal lamp and fluorescent lamp guarantee safer cargo transfer

 

 

- Lamina Flow Hood

- Conductive Floor Tile

- Raised Floor

- Pre Filter,  - Medium Filler

- HEPA Filter

- FFU, Fan Filter Unit

 

- Pass Box with Air Shower

- All in one LED Lighting

- epoxy powder coating

- stainless steel

 

- ISO 14644-1 class 4-8

- FED.209E class 10-100K

- Pressure Control

- Temperature Control

- Humidity Control

- Insulate, PS, PU, Roskwool, Honey Comb